Creatie si machetare

Documentele pot fi personalizate, personalizarea realizandu-se prin tipărirea datelor societăţii (denumire, nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului, nr. de înregistrare fiscală, adresă, nr. telefon, bancă, cont) şi eventual a siglei.

Experţii noştri pot realiza lucrări de concepţie şi machetare sigle, editare texte, scanări şi prelucrări de imagini, vectorizări şi retuşări.

Într-un cuvânt, avem cunoştinţele, experienţa şi tehnologia necesare pentru a găsi orice soluţie, oferindu-vă creativitate şi calitate la un standard ridicat.

Politica de confidentialitate